Blockchain Projelerinin Hukuki Yol Haritası

Eğitimin Amacı ve Genel Özeti

Girişimcilerin blockchain projelerini hayata geçirme süreçlerinde karşılaşabilecekleri hukuki meselelere ilişkin farkındalıklarının artırılmasını amaçlanmaktadır. Eğitim kapsamında fikrin ortaya çıkma aşamasından başlayarak; projenin hayata geçirilmesi sürecinde karşılaşılabilecek hukuki meselelere ilişkin -örnekler üzerinden- değerlendirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda, (i) kurucular arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi; (ii) fikri mülkiyete tabi unsurların korunması; (iii) iş modelinin hukuki altyapısının oluşturulması ve yürürlükteki mevzuata uyumlu hale getirilmesi; (iv) mal ve hizmet sağlayıcılarla kurulacak ilişkilerin düzenlenmesi; (v) çalışanlarla kurulacak ilişkilerin düzenlenmesi; ve (vi) yatırım alma süreçleri ile yatırımcılarla kurulacak ilişkilerin değerlendirilmesi (equity funding, private sale, ico ve ieo) konularına genel olarak değinilecektir.

Eğitimin İçeriği
Konu Saat
Kurucular arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve sorumluluk

 • Adi ortaklık, adi ortaklık ortakları arasındaki ilişkiler, ortaklığın temsili ve adi ortaklık ortaklarının sorumluluğu
 • Anonim şirket, paysahipleri ilişkileri, paysahipleri sözleşmesi, anonim şirket genel kurul ve yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu  
00:45
Fikri mülkiyete tabi unsurların korunması

 • Fikri mülkiyet haklarının korunması ve devri
 • Sınai mülkiyete ilişkin koruma imkanları
 • Yazılım geliştiren kişilerin ürettiği eserlere ilişkin haklar
00:30
Ara 00:15
İş modelinin hukuki altyapısının oluşturulması ve yürürlükteki mevzuata uyumlu hale getirilmesi

 • Projenin ilgili olduğu alan ile ilgili hukuki düzenlemelere yaklaşım ve hukuki görüş yönetimi
 • Kişisel verileri koruma mevzuatına uyum
00:30
Mal ve hizmet sağlayıcılarla kurulacak ilişkilerin düzenlenmesi 

 • Sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar
00:30
Çalışanlarla kurulacak ilişkilerin düzenlenmesi

 • Gizlilik, rekabet etmeme ve fikri mülkiyete ilişkin koruma önlemleri
00:30
Ara 00:15
Yatırım alma süreçleri ile yatırımcılarla kurulacak ilişkilerin değerlendirilmesi

 • Pay satışı, sermaye artırımı 
 • Private sale, ICO ve IEO süreci
01:15
Toplam Süre 04:30

Sektör: Hukuk
Alan: Çevresel/Sektörel
Ders Detay: Blockchain Projelerinin Hukuki Yol Haritası
Tavsiye Edilen Ön Koşullar: Blokchain teknolojisi ile ilgili temel teknik bilgi
Eğitmen: Elçin Karatay
Eğitimin Süresi: 4 saat
Lokasyon: Joint Idea, Arnavutköy
Katılımcılar için Gerekli Araçlar: Yok
Kapasite: 5-20 kişi
Dil: Türkçe